House Price Information for Gordon

Postcodes in Gordon: TD3

Roads in Gordon, ordered by price

RankRoad nameSalesAverage Price
1Edenbrook, Gordon2£342,500
2Houndslow Road, Gordon2£302,500
3East End, Gordon2£293,500
4The Row, Gordon5£207,400
5The Beeches, Gordon10£201,438
6Gordon125£189,613
7Hardiesmill Place, Gordon3£143,500
8Eden Road, Gordon8£140,000
9Manse Road, Gordon7£139,517
10Macksmill, Gordon2£137,910

The 10 most transient roads in Gordon are:

RankRoad nameSalesAverage Price
1Gordon73£194,043
2Gordon35£159,505
3Main Street, Gordon19£97,836
4Glebe Park, Gordon13£39,986
5Sunnybraes, Gordon13£136,112
6Main Street, Gordon13£97,923
7Murrayfield, Gordon11£60,398
8Gordon10£145,334
9Station Road, Gordon8£68,398
10The Beeches, Gordon8£170,625

(Where the most sales have taken place over the last 2 years)

View Map